Galerie obrazů pana Josefa Vašáka

Surrealismus

Surrealismus je umělecký směr, který se rozvíjel od začátku 20.let 20. století ve Francii. Tento termín byl poprvé použit v ve hře Guillaume Apollinaira Les Mamelles de Tirésias v roce 1917 (autor použil termín surreal - "nad realitou"). Vyvinul se během první světové války z hnutí Dada, významně byl také ovlivněn Freudovou psychoanalýzou (snění, ego, superego). Hlavním cílem surrealismu je osvobození mysli autora. Výsledkem tvorby surrealistických autorů bývají automatické texty, obrazy plné tajmených předmětů nebo předmětů známých, změněných tak, jak je nelze spatřit v realitě, kombinace prvků, které nelze normálně spojit.

Za zakladatele je považován francouzský spisovatel a lékař André Breton. Roku 1924 vydává jeho skupina Surrealistický manifest, kde jsou definovány základní cíle a nástroje surrealismu - snaha o osvobození mysli, spontánní vyjádření bez cenzury, analýza snů. Mezi nejznámnější představitele patří malíři Salvador Dalí, Rene Magritte, Paul Klee nebo fotograf Man Ray. Český surrealismus je spojen se vznikem Surrealistické skupiny Vítězslava Nezvala roku 1934, ve které také působili např. Karel Teige nebo Jindřich Štýrský.

Největší rozmach surrealismu se datuje do 30.let 20.století a končí s nástupem 2.světové války. Konec surrealismu, jako samostatného hnutí, je spojován se smrtí André Bretona roku 1966. Surrealismus ale dále ovlivňuje umělce řady směrů postmoderny.

Symbolismus, surrealismus, křesťanská symbolika, fiktivní a snové náměty to jsou oblasti, které mě nejvíce přitahují, provokují a vábí.

2013 (c) Všechna práva vyhrazena - Josef Vašák | Obrazová galerie

Vytvořeno - EasyWay Creative

Překlad - Alexandar Hejcman

Zpět nahoru