Galerie obrazů pana Josefa Vašáka

Rudolf II Habsburský

(* 18. 7. 1552 Vídeň, + 20. 1. 1612 Praha)

Rudolf II

Rudolf II. Habbsburský - římský císař a český král se narodil roku 1552 ve Vídni do rodiny císaře Maxmiliána II. a jeho sestřenice Marie Španělské. Na nátlak své matky byl spolu se svým bratrem Arnoštem vyslán roku 1563 na katolickou výchovu do Španělska na dvůr prince Filipa II. Zde se jim dostalo kvalitního, ale značně fundamentálně zaměřeného katolického vzdělání. Maxmilíán, který s nelibostí sledoval výchovu svých synů se snažil celou dobu o jejich návrat. To se mu podařilo až po 8 letech, kdy za oba bratry vyslal na dvůr své nejmladší syny spolu s dcerou Annou, která se stala později manželkou prince Filipa.

Ve 20 letech, roku 1572 se stává Rudolf II. uherský a později i českým a římským králem. Roku 1576 umírá Maxmilián a Rudolf se místo něho ujímá vlády jako římský císař. Zpočátku vládne z Vídně, ale roku 1583 se stěhuje, i z obavy blízkosti hranic rozpínavé Osmanské říše do Prahy. Praha se stává politickým centrem Evropy, dochází ke velkému kulturnímu rozvoji - směřují sem učenci, umělci, které Rudolf II. jako vášnivý sběratel umění štědře podporoval.s

Od 80.let 16.století se postupně začínají u Rudolfa II. projevat příznaky duševní choroby - záchvaty, výbuchy nebo naopak stavy trudnomyslnosti. Postupně se začíná stranit lidí, přestává přijímat audience, nedůvěřuje svým rádcům a zanedbává vykonávání panovnických povinností. Začíná ztrácet vliv v jednotlivých zemích a postupně se jednotlivé stavy přiklánějí na stranu jeho bratra Matyáše. Ten roku 1608 sestavuje vojsko a táhne na Prahu. Tažení končí uzavření tzv. Libeňského míru, kdy se monarchie rozděluje na oblast pod správou Matyáše (Morava, Rakousko, Uhry) a Rudolfovi zůstávají Čechy, Slezsko, Lužicko. Vzniklého stavu využily české stavy k nátlaku na Rudolfa ke zrušení Svatojakubského mandátu(vyhlášen roku 1508, přikázal uzavření českobratrských sborů a jejich převod ke katolíkům). Roku 1609 tak Rudolf II. vydává Majestát, který povoluje svobodu náboženství v Českém království.

Rudolf II. se ještě jednou pokusí o zvrat v situaci silnou podporou pasovský biskup Leopold V. Habsburský, který roku 1611 vtrhává do Čech a začne zde s drancováním. Nepodaří se mu však zde dosáhnout větších úspěchů a tak se brzy stahuje a Rudolf II. je následně donucen k abdikaci. Umírá 20. ledna roku 1612.

2013 (c) Všechna práva vyhrazena - Josef Vašák | Obrazová galerie

Vytvořeno - EasyWay Creative

Překlad - Alexandar Hejcman

Zpět nahoru